Nước thải của công nghiệp luyện kim, gia công kim loại

Ngày 11-04-2016 - Đăng bởi: daonhung

Nước thải của công nghiệp luyện kim, gia công kim loại

Nước thải trong công nghệ luyện kim và gia công kim loại bao gồm các nguồn:

  • Nước làm mát lò cao, khuôn đúc máy nén, động cơ, máy cán,… Loại nước này ít bị nhiễm bẩn, có thể tuần hoàn sử dụng lại cho các mục đích dập lửa ỏ lò cốc hóa, làm nguội xỉ, khí thải lò cao.
  • Nước làm nguội xỉ, tạo hạt xỉ và làm nguội, làm sạch khí của lò cao thường có hàm lượng chất rắn lơ lửng cao, chứa anion, xyanua, hợp chất lưu huỳnh, phenol và kim loại nặng.
  • Dòng thải của công đoạn sàng, tuyển quặng, đặc biệt đối với một số công nghệ luyện kim màu đều chứa các tạp chất đất, đá, sỏi và các muối vô cơ tan.
  • Nước thải của công nghệ luyện kim màu bằng phương pháp thủy luyện kết hợp với điện phân cũng như nước thải của công nghệ xử ]ý bề mặt đều mang tính axit và chứa kim loại nặng cũng như chất rắn lư lửng.
  • Nước thải của công nghệ mạ, sơn,… tạo bề mặt bảo vệ kim loại, có hàm lượng kim loại cao và các thành phần của chất trợ dung như CN-, SO42-, F-…. và ngoài ra còn chứa dầu mỡ.