Tư vấn nước thải sinh hoạt

Ngày 03-04-2016 - Đăng bởi: daonhung

Nguồn phát sinh của nước thải sinh hoạt là :  khu dân cư, khu vực đô thị, trung tâm thương mại, khu vực vui chơi giải trí, cơ quan công sở,… Các thành phần ô nhiễm chính đặc trưng  ở nước thải  sinh hoạt là BOD5, COD, Nitơ và Phốt pho, dầu mỡ, vi khuẩn gây bệnh, … Một yếu tố gây bệnh đó là các loại  bao gồm những nhóm chính là colifom, virus, vi khuẩn, … trước khi xây dựng một hệ thống xử lý nước thải ta cần phải có một số yếu tố sau:

tu-van-xu-ly-nuoc-thai-sinh-hoat-0
1. Tìm hiểu các văn bản về văn bản bảo vệ môi trường của cơ quan nhà nước ban hành.

2. Thu thập yêu cầu  khách hàng
3. Khảo sát, lập kế hoạch chi tiết

4. Tư vấn lựa chọn gói giải pháp
5. Đề xuất các công nghệ thích hợp với khách hàng  khi thành lạp hệ thống xử lý

6. Lên kế hoạch tư vấn thiết kế

7. Lên kế hoạch báo giá khách hàng.

Nước thải sinh hoạt sẽ nhiều hình thức xử lý khác nhau, với mô hình nước thải sinh hoạt lớn sẽ có mô hình khác và cách xử lý khác nhau cho từng dự án xử lý nước sinh hoạt

Mời khách hàng xem hệ thống xây dựng xử lý nước thải của chúng tôi: