Nước thải công nghiệp sản xuất bia

Ngày 11-04-2016 - Đăng bởi: daonhung

Nước thải của công nghiệp sản xuất bia bao gồm:

  • Nước làm lạnh, nước ngưng, ít hoặc không bị ô nhiễm, có khả năng tuần hoàn sử dụng lại.
  • Xước thải từ bộ phận nấu – đường hóa, chủ yếu là nước vệ sinh thùng nấu, bể chứa, nhà sàn,… nên chứa bã malt, tính bột, bã hoa, các chất hữu cơ,…
  • Nước thải từ hầm lên men chủ yếu là nước vệ sinh các thiết bị lên men, thùng chứa, đường ống, sàn nhà, xưởng,… có chứa bã men và chất hũu cơ.
  • Nước thải rửa chai có độ pH cao mang tính chất kiềm.

Bảng: Ô nhiễm nước thải từ nhà máy rửa chai bia

  Hàm lượng, mg/l
Thông s Thấp Cao Trung bình
COD 810 4480 2490
BOD5 330 3850 1723
Amôni NH4 2,05 6,15 4,0
P tổng 7,9 32,0 12,8
Cu 0,11 2,0 0,52
Zn 0,20 0,54 0,35
AOX 0,10 0,23 0,17
pH = 8,3- 11,2

Nước tiêu thụ để rửa 1 chai từ 0,3 đến 0,5 lít

Trong nước thải rửa chai có hàm lượng đồng và kẽm là do sử dụng loại nhãn dán chai có in ấn bàng các loại thuốc in chứa kim loại. Hiện nay loại nhãn dán chai có chứa kim loại đã bị cấm sử dụng ở nhiều nước. Trong nước thải tồn tại AOX là do quá trình khử trùng có dùng chất khử trùng là hợp chất clo.

Trong sản xuất bia, công nghệ ít thay đổi từ nhà máy này sang nhà máy khác, sự khác nhau có thể chỉ là sử dụng phương pháp lên men nổi hay chìm, vấn để sử dụng nước cho quá trình rửa chai, lon, máy móc thiết bị, sàn nhà…. Điều đó dẫn đến tải lượng nước thải và hàm lượng các chất ô nhiễm của các nhà máy bia khác nhau, ở các nhà máy bia có biện pháp tuần hoàn nước và công nghệ rửa tiết kiệm nước thì lượng nước thấp.