Tư vấn xử lý nước thải

Ngày 02-04-2016 - Đăng bởi: daonhung

Tư vấn xử lý nước thải là quá trình lọc phân biệt ra thuộc loại nước thải nào như xử nước thải sinh hoạt, xử lý nước thải y tế, xử lý nước thải may dệt nhuộm…. mỗi nước đều có quá trình xử lý khác nhau. nên khi các công ty muốn xử lý nước thải cần trao đổi rõ dàng với dịch vụ công ty xử lý nước thải có hướng giải quyết tốt nhất.

tu-van-xu-ly-nuoc-thai
Trước khi muốn tư vấn với khách hàng muốn làm dịch vụ trước hết cần hỏi khách hàng có hệ xử lý nước thải chưa, có rồi thì đưa ra các thông tư luật đánh giá môi trường ở cấp bao nhiêu
Rồi bắt đầu dựa vào đối tượng từng ngành đúng theo yều cầu của tác động môi trường đề ra. nếu bạn chưa có chúng tôi sẽ hướng dẫn xây dựng
1. Tư vấn luật bảo vệ môi trường hiện tại được ban hành
2. Đối tượng thực hiện đánh giá tác động môi trường thuộc ngành nào: dệt, nước thải, nước sinh hoat…. hoặc cam kết bảo bảo vệ môi trường
3. Cần tư vấn đối tượng khách hàng thời điểm lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động bảo vệ môi trường
4. Thực hiện và kiểm tra xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường, trước khi đưa dự án vào vận hành ĐTM
5. Đối tượng phải lập và đănng ký bản cam kết bảo vệ môi trường, nội dung bản cam kết bảo vệ môi trường
6. Sơ đồ khách hàng đưa về khi thành lạp hệ thống xử lý
7. Quy trình bảo trì ra sao