Hệ thống xử lý nước thải khu chợ

Ngày 03-04-2016 - Đăng bởi: daonhung

Rất nhiều chợ trong quá trình hoạt động không có hệ thống xử lý nước thải tập trung xử lý trước khi thải ra ngoài môi trường, lượng nước thải chứa nhiều chất ôi nhiễm xả thải trực tiếp ra môi trường, không qua xử lý làm cho các kênh rạch, sông, hồ nơi tiếp nhận bị ôi nhiễm nặng, nước đen sì, nhiều mùi hôi, mất vệ sinh cảnh quan. Vì vậy, cần phải xử lý trước khi xả ra ngoài môi trường.

Nguồn gốc phát sinh bao gồm:

  • Nước sinh hoạt trong các khu hành chính, dịch vụ, của cư dân sống trong khu vực chợ.
  • Nước mưa chảy tràn trong khu vực chợ.
  • Nước chảy tràn từ bể tự hoại của nhà vệ sinh trong chợ
  • Nước rửa các loại hàng hóa, dụng cụ, sử dụng
  • Nước rỉ ra từ các bải rác của chợ
  • Nước tưới cây….

Thành phần  chứa các chất vô cơ, hữu cơ và vi sinh vật. Lượng chất hữu cơ chiếm 50 – 60% tổng các chất bao gồm các chất hữu cơ thực vật như: cặn bã thực vật, rau, hoa, quả, giấy…;và các chất hữu cơ động vật như chất thải bài tiết của người và động vật, xác động vật… Xét theo đặc tính hóa học thì chất hữu cơ trong nước thải bao gồm protein chiếm 40 – 60%, hyđrat cacbon chiếm 25 – 50%, chất béo dầu mỡ khoảng 10%. Nồng độ các chất hữu cơ thường được xác định bằng các chỉ tiêu BOD hoặc COD. Lượng chất vô cơ trong nước thải chiếm khoảng 40 – 42% gồm cát, đất sét, axit, bazơ vô cơ… Vi sinh vật trong nước thải có nhiều loại như vi khuẩn, vi rút, nấm, rong, tảo, trứng giun sán…, một số loại vi sinh vật này có khả năng gây bệnh và có thể tạo thành dịch bệnh.

Chúng tôi mong muốn hợp tác với các khách hàng để đảm bảo và bảo vệ môi trường tự nhiên trong sạch.