Các chất gây ô nhiễm trong nước

Ngày 31-03-2016 - Đăng bởi: daonhung

Nước bị ô nhiễm bởi rất nhiều tạp chất hữu cơ và hóa học khác nhau, bao gồm các yếu tố vật lý, hóa học và sinh học.

-Các yếu tố vật lý:nhiệt độ cao hay thấp, pH, biến đổi màu nước.

-Các yếu tố hóa học: các chất hữu cơ (dễ phân hủy sinh học, khó phân hủy sinh học và các chất vô cơ có độc tính cao), các chất vô cơ, các hợp chất chứa Nitơ, Photpho, các kim loại nặng.

+ Các chất hữu cơ bền vững, khó bị phân hủy: các chất này thuộc các chất hữu cơ có vòng thơm (hidrocacbon của dầu khí), các chất đa vòng ngưng tụ, các hợp chất clo hữu cơ, … các chất này tồn tại lâu dài trong môi trường. Hàm lượng các chất này trong nguồn nước tự nhiên rất thấp.

+ Các chất hữu cơ dễ bị phân hủy, chủ yếu do tác nhân sinh học và điều kiện môi trường : là các hợp chất protein, cacbohidrat, chất béo có nguồn gốc động vật và thực vật. Đây là các chất gây ô nhiễm chính có nhiều trong nước thải sinh hoạt, từ các xí nghiệp chế biến thực phẩm. Các chất này làm suy giảm nồng độ oxy hòa tan trong nước

+ Các kim loại nặng: hầu hết các kim lọai nặng đều có độc tính cao đối với con người và động thực vật. Nước thải công nghiệp chứa các kim loại nặng là chì, thủy ngân, crom, cadimi, asen…

+ Các ion vô cơ: các ion vô cơ có nồng độ cao trong nước thải, đặc biệt có trong nước thải sản xuất. Trong nước thải có một lượng khá lớn các chất vô cơ tùy thuộc vào các nguồn nước thải.

Các yếu tố sinh học: Vi khuẩn gây bệnh, virut, vi nấm, nguyên sinh động vật, các loài giun sán…