Báo cáo thực tập HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT

Ngày 12-01-2018 - Đăng bởi: daonhung

BÁO CÁO THỰC TẬP

TÌM HIỂU VỀ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT CÔNG SUẤT 2000M3/NGÀY, ĐÊM

Tp. Hồ Chí Minh

 

NHIỆM VỤ THỰC TẬP

 1. MỤC TIÊU
 • Có được những hiểu biết về quy trình xử lý nước thải của đơn vị.
 • Thu thập thông tin về nhà máy cũng như cách thức vận hành, quá trình quản lý thực tế của nhà máy. Đồng thời xem xét, đánh giá tình hình quản lý môi trường tại đơn vị trong thời gian qua từ đó đề xuất các giải pháp khả thi hướng đến mục tiêu ngăn ngừa ô nhiễm và bảo vệ môi trường, tạo tiền đề để thực hiện khóa luận tốt nghiệp.
 • Giúp sinh viên trau dồi kỹ năng giao tiếp, mối quan hệ đồng nghiệp trong môi trường làm việc thực tế.
 • Giúp cho sinh viên tiếp xúc với điều kiện làm việc thực tế và làm quen với nghề nghiệp.
 • Giúp sinh viên học tập kinh nghiệm và tiếp xúc với các trang thiết bị mà ở điều kiện của trường không thể trang bị hết.
 • Giúp sinh viên làm quen với kỹ thuật và tham gia phân tích một số chỉ tiêu môi trường.
 • Kết hợp được giữa lý thuyết và thực tế để củng cố những kiến thức đã học ở trường.
 • Rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp.
 1. NỘI DUNG THỰC TẬP

II.1. Tìm hiểu về Công ty TNHH KANA ĐÔNG Á

 • Quá trình hình thành và phát triển
 • Sản phẩm Công ty:
  • Xử lý nước thải
  • Xử lý khí thải
  • Xử lý chất thải rắn
  • Tư vấn các vấn đề về môi trường
  • Cung cấp các thiết bị và hóa chất ngành môi trường

II.2. Tìm hiểu và thực tập trong một số quy trình cụ thể

 • Tổng kết các công việc được tham gia.
 • Nêu các vấn đề lý thuyết liên quan.
 • Quan sát và nhận định những thiếu sót nếu có.

II.3. An toàn vệ sinh lao động – Bảo vệ môi trường tại cơ sở.

 • YÊU CẦU BÁO CÁO THỰC TẬP
 • Trình bày báo cáo về quy trình công nghệ và cách vận hành mà sinh viên tìm hiểu được trong quá trình thực tập.
 • Xin nhận xét của cán bộ nơi sinh viên thực tập (tinh thần, thái độ học tập, ý thức kỷ luật, đạo đức, tác phong,…).
 1. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Tuần 1: Hoàn thành đề cương, thống nhất đề cương với GVHD, đơn vị thực tập, nhận địa điểm, thời gian thực tập.

Tuần 2: Thực tập tại công trình, quan sát và tìm hiểu quy trình xử lý nước thải.

Tuần 3:Thực tập tại công trình, tìm hiểu về quy trình công nghệ, cách vận hành ,các sự cố thường gặp và lên dàn bài cho báo cáo thực tập.  

Tuần 4: Báo cáo sơ bộ và tổng kết toàn bộ quá trình thực tập, hoàn thành báo cáo và xác nhận của công ty, kết thúc thực tập.

 1. THỜI GIAN THỰC TẬP

Thời gian thực tập: Từ ngày 15/12/201 đến ngày 15/1/201

 1. DỰ KIẾN KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
 • Phân tích được chất lượng nước đầu vào và đầu ra.
 • Tham khảo được các mô hình, bản vẽ được áp dụng trong thực tế khu xử lý.
 • Nắm bắt được toàn bộ quy trình vận hành của hệ thống xử lý
 • Đưa ra được giái pháp tối ưu cho vấn đề môi trường hiện tại


LỜI CẢM ƠN

Thực tập tốt nghiệp là cơ hội tốt để cho sinh viên hiểu rõ hơn về lý thuyết được học ở trường học, cho ta những kiến thức thực tiễn, tiếp cận các vấn đề thường gặp trong vận hành máy móc thiết bị mà ở trường học không thể cho ta. Cũng nhờ đây mà sinh viên có điều kiện tiếp xúc với công nghệ sản xuất mới, trang thiết bị hiện đại qua đó có thể học hỏi, tích lũy thêm kinh nghiệm,và có dịp ứng dụng những kiến thức được học vào thực tiễn. Đồng thời, giúp cho sinh viên có điều kiện được tham gia vào môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp nhằm nâng cao kĩ năng làm việc tập thể, khả năng giao tiếp với mọi người.

Chúng em rất vinh dự được phân công đi thực tập tại Công ty TNHH KANA ĐÔNG Á. Với phương châm lấy khoa học kỹ thuật làm nền tảng cho sự phát triển bền vững, lấy trang bị kiến thức khoa học kỹ thuật làm nội dung cơ bản cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong quá trình thực tập em xin chân thành cảm ơn thầy…., Khoa Công Nghệ Hóa Học, trường Đại Học ….Thành Phố Hồ Chí Minh, giáo viên hướng dẫn cho em để hoàn thành bài báo cáo. Qua đây chúng em xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến toàn thể các kĩ sư của Công ty TNHH KANA ĐÔNG Á, những người hỗ trợ hết mình, hướng dẫn em trong suốt quá trình thực tập tại công ty, nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm và những kiến thức quý báu để có thể hiểu rõ hơn về các quy mô và quy trình thực tế, nhấn mạnh tầm quan trọng và vai trò to lớn cũng như tinh thần trách nhiệm cao trong quá trình làm việc của những sinh viên tương lai. Mặc dù đã cố gắng hoàn thiện báo cáo tuy nhiên vẫn không tránh khỏi những thiếu sót xin thầy cô giúp đỡ và chỉ dạy.

Em xin chân thành cảm ơn.

 1. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 201

Sinh Viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN THỰC TẬP

Họ và tên người hướng dẫn thực tập: ………………………………………………

Đơn vị: ……………………………………………………………………………..

Điện thoại liên lạc:………………………………………………………………….

Họ và tên sinh viên thực tập: ……………………………………………………….

Thời gian thực tập: ………………………………………………………………….

 

CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH KANA ĐÔNG Á.. 11

I.1. GIỚI THIỆU CHUNG.. 11

I.2. NĂNG LỰC VÀ HOẠT ĐỘNG.. 11

I.3. LĨNH VỰC KINH DOANH.. 11

I.3.1. Lĩnh vực nhận thầu. 11

I.3.2. Tư vấn. 12

I.3.3.  Các dịch vụ khác. 12

I.3.4. Thiết bị 12

I.3.5. Hóa chất 12

I.4. HOẠT ĐỘNG VÀ BẢO TRÌ DỊCH VỤ.. 13

I.5. BAN LÃNH ĐẠO VÀ ĐỘI NGŨ KỸ THUẬT.. 13

CHƯƠNG II. TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ, XÃ HỘI KHU DÂN CƯ.. 14

II.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN. 14

II.1.1. Vị trí địa lý. 14

II.1.2. Đặc điểm khí hậu. 14

II.1.3. Địa chất thủy văn. 15

II.2. HIỆN TRẠNG TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI, DÂN SỐ XÂY DỰNG VÀ HIỆN TRẠNG CÁC HẠ TẦNG KỸ THUẬT CÓ LIÊN QUAN.. 15

II.2.1. Dân số khu dân cư. 15

II.2.2. Các công trình công cộng khu dân cư. 16

II.2.3. Giao thông. 17

II.2.4. Đặc điểm kinh tế, xã hội 17

CHƯƠNG III. TỔNG QUAN VỀ NƯỚC THẢI SINH HOẠT VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ   19

III.1. NGUỒN GỐC.. 19

III.2. THÀNH PHẦN, TÍNH CHẤT CỦA NƯỚC THẢI SINH HOẠT (NTSH). 19

III.2.1. Thành phần của nước thải 19

III.2.2. Tính chất nước thải sinh hoạt 20

III.3. CÁC THÔNG SỐ Ô NHIỄM ĐẶC TRƯNG CỦA NƯỚC THẢI 20

III.3.1. Thông số vật lý. 20

III.3.2. Thông số hóa học. 21

III.3.3. Tác nhân sinh học. 24

III.4. CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT.. 24

III.4.1 Phương pháp xử lý cơ học. 24

III.4.2. Phương pháp xử lý hóa lý. 27

III.4.3. Phương pháp xử lý sinh học. 28

III.4.4. Phương pháp xử lý cặn. 31

III.4.5. Các phương pháp khử trùng. 32

CHƯƠNG IV. HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT CÔNG SUẤT 2000 M3/NGÀY. ĐÊM    33

IV.1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG NGHÊ MBBR.. 33

IV.1.1. Ưu điểm của công nghệ. 33

IV.1.2. Phạm vi áp dụng. 34

IV.1.3. Thông số thiết kế. 34

IV.1.4. Giá thể trong MBBR.. 34

IV.1.5. Tính chất của giá thể trong bể MBBR.. 35

IV.1.6. Một số loại giá thể đang được sử dụng. 36

IV.2. SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ.. 36

IV.3. CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ.. 39

IV.3.1. Song chắn rác thô. 40

IV.3.2.  Bể thu gom (TK01). 41

IV.3.3. Thiết bị chắn rác tinh. 42

IV.3.4. Bể tách dầu mỡ (TK02). 43

IV.3.5. Bể điều hòa (TK03). 44

IV.3.6. Bể anoxic (TK04). 45

IV.3.7. Bể MBBR và bể AROTANK (TK05A/B). 46

IV.3.8. Bể lắng sinh học (TK06). 49

IV.3.9. Bể trung gian (TK07). 51

IV.3.10. Bể chứa bùn (TK08). 51

IV.3.11. Bồn lọc thô. 52

IV.3.12.  Hệ thống lọc MF (lọc tinh). 54

IV.3.13.  Hệ thống khử trùng UV.. 54

IV.4. HỆ THỐNG XỬ LÝ MÙI 55

IV.4.1. Quạt hút khí 55

VI.4.2. Bồn hấp thụ khí 55

IV.4.3. Bồn chưa than hoạt tính. 56

 1. 5. MỘT SỐ THIẾT BỊ KHÁC.. 56

IV.6. ƯU, NHƯỢC ĐIỂM CỦA CÔNG NGHỆ.. 58

IV.6.1. Ưu điểm.. 58

IV.6.2. Khuyết điểm.. 59

CHƯƠNG V. CHẾ ĐỘ VẬN HÀNH, BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG, SỰ CỐ THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH KHẮC PHỤC.. 59

V.1     SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT.. 59

V.1.1. Trạng thái thiết bị động lực. 59

V.1.2. Hệ thống điện điều khiển. 61

V.2 TRẠNG THÁI PHAO BÁO MỰC NƯỚC VÀ THIẾT BỊ ĐO ONLINE.. 63

V.3. CHẾ ĐỘ VẬN HÀNH BÌNH THƯỜNG.. 64

V.4. CHẾ ĐỘ TAY (MAN). 65

V.5. CHẾ ĐỘ TỰ ĐỘNG (AUTO). 65

V.6. BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG.. 65

V.7. XỬ LÝ SỰ CỐ.. 69

V.7.1. Bơm.. 69

V.7.2. Máy thổi khí 69

V.7.3. Các hạng mục. 70

V.8. AN TOÀN TRONG VẬN HÀNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI 82

V.8.1. Các trang thiết bị bảo hộ lao động. 82

V.8.2. An toàn khi sử dụng hóa chất 82

V.8.3. An toàn trong quá trình vận hành. 82

V.8.4. An toàn về điện. 83

CHƯƠNG VI. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 84

VI.1. KẾT LUẬN.. 84

VI.2. KIẾN NGHỊ 84

TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 85

Download tại đây bài báo cáo thực tập xử lý nước thải sinh hoạt.

BAO CAO THUC TAP VỀ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT