Sơ đồ các bước thực hiện lập cam kết bảo vệ môi trường.

Ngày 03-04-2016 - Đăng bởi: daonhung

Sơ đồ các bước thực hiện lập cam kết bảo vệ môi trường.

Hình 2.1: Sơ đồ các bước lập cam kết bảo vệ môi trường

ho-so-cac-buoc-thuc-hien-lap-ban-cam-ket-bao-ve-moi-truong

 

cac-buoc-lap-cam-ket-mt

Bước 1: Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực xung quanh dự án như : khảo sát thu thập số liệu về quy mô dự án, khảo sát điều kiện tự nhiên-kinh tế-xã hội liên quan đến dự án.

Bước 2: Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án.

Bước 3: Đánh giá mức độ tác động ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm đến các yếu tố tài nguyên và môi trường.

Bước 4: Liệt kê và đánh giá các giải pháp tổng thể, các hạng mục công trình bảo vệ môi trường được thực hiện.

Bước 5: Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án. Xây dựng chương trình quản lý và giám sát môi trường.

Bước 6: Soạn thảo công văn, hồ sơ đề nghị phê duyệt Đề án.

Bước 7: Thẩm định và Quyết định phê duyệt