Na2S2O3 – Sodium Thiosulphate (bột khử mùi)

Ngày 02-11-2016 - Đăng bởi: xulynuocthai

11-na2s2o3-sodium-thiosulphate-bot-khu-mui

– Công Thức: Na2S2O3
– Xuất xứ: Trung Quốc
– Ứng dụng :
• sodium thiosunfat dùng để tẩy mùi javen – NaOCl và xử lý ảnh.
• Natri thiosunphat còn được dùng trong hóa phân tích.
• Na2S2O3 dùng để điều chế dược phẩm – chất hoạt động bề mặt anion giúp cho quá trình phân tán.
• Thuốc tẩy
• Thuộc da.
• Khử clo nước vòi cho bể cá hay xử lý dòng nước thải từ quá trình xử lý nước thải đầu tiên để xả xuống sông
• Tẩy mùi nước Javen, dùng trong thuỷ sản