HCl – Axit Cloric 32%

Ngày 02-11-2016 - Đăng bởi: xulynuocthai

9-hcl-axit-cloric-32

– Tên sản phẩm: Axit cloric 32%
–  Công Thức: HCl
– Xuất xứ: Trung Quốc
– Ứng dụng :

  • Sản xuất các hợp chất hữu cơ , vô cơ
  • Dùng trong công nghiệp sản xuất muối vô cơ
  • Tẩy rỉ thép kim loại trước khi hàn
  • Rửa chai lọ thuỷ tinh
  • Công nghiệp thuộc da nhuộm, mạ điện, tổng hợp hữu cơ.