FeSO4.7H2O

Ngày 31-03-2016 - Đăng bởi: daonhung

FESO4.7H2O98%-0

Ngoại quan: Dạng tinh thể, màu xanh nước biển, tan hòan tòan trong nước không tan trong rượu.
Công thức: FeSO4.7H2O
Nồng độ: > 98%
THÔNG TIN CHI TIẾT
Quy cách: Bao 25kg
Xuất xứ: Trung Quốc.
Ứng dụng:
– Làm chất keo tụ trong xử lý nước thải khu chế xuất, nước thải bãi chôn lấp rác thải và nước thải nhà máy sản xuất linh kiện điện tử…
– Khi tiếp xúc trực tiếp phải trang bị bảo hộ lao động.
Lưu trữ và bảo quản:
– Điều kiện khô ráo, thoáng mát tránh độ ẩm thấp
Các ứng dụng khác
Trong rau quả nó được sử dụng để điều trị sắt úa lá. Mặc dù không phải là nhanh làm chelate sắt, ảnh hưởng của nó được lâu dài. Nó có thể được trộn với phân compost và đào vào đến đất để tạo ra một cửa hàng mà có thể kéo dài trong nhiều năm.