AQUACLEAN SA

Ngày 06-04-2016 - Đăng bởi: daonhung

AquaClean-SA

AQUACLEAN SA là Vi sinh xử lý bùn, bùn lắng tối ưu – 100% thành phần vi sinh tự nhiên dùng trong xử lý nước thải.
I. THÔNG TIN CHI TIẾT
1. Giới thiệu:
Vi sinh khử nhanh bùn, bùn lắng AQUACLEAN SA (Sludge-Away)
– Là các vi sinh có hoạt tính cao được dùng đặc biệt để tăng tốc độ oxy hóa sinh học các hợp chất hữu cơ khó phân hủy trong hệ thống xử lý, ao hồ, hầm ủ và hồ chứa.
– Thúc đẩy quá trình oxy hóa sinh học các chất rắn hữu cơ phân hủy chậm, tăng khả năng phân hủy nhiều hơn 80%.
– Chứa đựng các thành phần hữu cơ tự nhiên hoạt tính cơ bản như humate và humic.
– Thúc đẩy nhanh quá trình oxy hóa sinh học các chất thải, tăng đáng kể khả năng xử lý các chất hữu cơ phân hủy sinh học
– Chứa đựng các vi sinh xử lý môi trường không độc tự nhiên trong đất, an toàn cho hệ thống xử lý; không độc cho người, động vật và đời sống thủy sinh.
Thành phần:
• Các hợp chất humic và các vi sinh vật tự nhiên trong đất
• Humic cơ bản do hoạt động của tế bào vật chất như các vi khuẩn tăng tốc
• Hầu hết nếu không nói là tất cả dưỡng chất cần thiết cho vi sinh vật
• Dưỡng chất tự nhiên & dưỡng chất vi lượng
2. Hiệu quả:
• Hạn chế & điều chỉnh mùi của hệ thống
• Giảm bùn đáng kể
• Tăng khả năng lắng & lọc nước
• Giảm BOD, COD, SS và các hợp chất hữu cơ khó phân hủy
3. Đặc điểm kỹ thuật:
Hình thức Lỏng, màu đen/ đen nhạt
Trọng lượng riêng 1.04
pH 6.9 – 7.2, giới hạn tự nhiên
Mùi Mùi đất, mùi mốc
Bảo quản/ di chuyển Nơi thoáng mát, khô ráo, không quá lạnh.
Ghi chú:
1 gallon = 3.785 lít; 1 ppm = 1 mg/ l = 1 g/ m³
1 thùng = 6 gallon