Chính sách vận chuyển

Ngày 17-01-2018 - Đăng bởi: daonhung

Hỗ trợ giao hàng trong nội thành Thành Phố Hồ Chí Minh

Đối với các tỉnh, chi phí giao hàng do người mua hàng tự thanh toán & thỏa thuận phương thức giao hàng

Đóng gói sản phẩm kỹ lưỡng, hỗ trợ và xác nhận thông tin gửi hàng cho quý khách

Hân hạnh phục vụ